Głębiej do podziemi

Raport z użycia programu śledzącego Porzuconych – węzeł SAM-a (wpis wygenerowany automatycznie)

Kiedy program śledzący doktor Aridany został wgrany do systemów Porzuconych przez ludzi APEX, siły kettów pobrały go, próbując odzyskać technologię Porzuconych w tej okolicy. Oprócz przydatnych danych dotyczących tego, w jaki sposób kettowie badają technologię Porzuconych, program śledzący pozwolił nam dowiedzieć się więcej na temat nieznanych urządzeń Porzuconych, glifów i schematów danych, które były podłączone do kettowskich urządzeń monitorujących. Mogliśmy dzięki temu wyłączyć najważniejsze urządzenie Porzuconych Archonta, zanim program został wykryty i zneutralizowany.

Artefakty Porzuconych zinfiltrowane przez program śledzący zasługują na szczególną uwagę. Z monitorowanych badań kettów wynika, że artefakty te były tak naprawdę częściami wymontowanymi z jakiegoś obserwatorium Porzuconych. Wiele wskazuje na to, że nadal jest ono aktywne i że można się do niego dostać za pomocą ukrytej studni grawitacyjnej, która znajduje się w już zbadanych jaskiniach.

Zdecydowanie zalecam wysłanie oddziału APEX, by zbadał to obserwatorium Porzuconych i włamał się do jego systemów w celu zdobycia bardziej kompletnych danych. Odzyskanie ich z aktywnych Porzuconych będzie wprawdzie niebezpieczne, ale wiadomości zapisane w pamięci podręcznej artefaktów sugerują, że obserwatorium otrzymuje sygnały, które nie zostały wcześniej wykryte przez obserwatorów Inicjatywy. Z moich wstępnych transkrypcji wynika, że należy je jak najszybciej zbadać.

 

[DANE: Nieprzetworzony sygnał transmitowany do obserwatorium Porzuconych. Moja analiza uwzględnia próbę automatycznego tłumaczenia podjętą przez systemy Porzuconych i fragmentację danych.

ANALIZA: “…próbuję wzmocnić sygnał. Nie wiadomo, czy… technologia wydaje się pomagać nawet, jeśli nie znamy… z powrotem do Keelah Si’yah… w naszym domu.”]